Punkta upp vilken personlig skyddsutrustning en vägarbetare skall ha på sig.