Bygg & Anläggning

Arbete på väg steg 1.1 1.2 1.3 | Komplett Utbildning


Beskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig. Förare av TMA fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning
på skyddsklassade vägar on TEN-T vägar.

Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 ligger till grund. De krav som anges i TRVK Apv TDOK 2012:86 enligt trafikverkets tekniska krav för arbete på väg ligger som grund för utbildningen.

Utbildningen består av videogenomgångar och kontrollfrågor så att du på ett smidigt sätt kan hänga med på utbildningen.

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

Beläggningspersonal.
Utför arbeten i Baskontrakt.
Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
Utför projekterings- eller servicearbeten.
Vakt som även utför lotsning.
Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
Innehåll
 • Introduktion
 • Tre färger
 • Juridiktrappan
 • Organisation
 • Trafik beteende
 • Krocktest trafikbuffert
 • Personlig skyddsutrustning Exempel
 • Kontrollfrågor APV steg 1.1
 • Arbeta med väghållningsfordon
 • Grundläggande regler för fordon
 • Övningsfrågor 1-6
 • Olika typer av fordon
 • Övningsfrågor 7-12
 • När fordon hindrar trafik
 • Övningsfrågor 13-26
 • Utrustning för fordon
 • Övningsfrågor 27-29
 • Trafikolyckor vid vägarbeten
 • Övningsfrågor 30-32
 • Etablering av vägarbetsplats
 • Övningsfrågor 33-44
 • Trafikregler vid framförande av fordon
 • Övningsfråga 45
 • Lastsäkring för fordon
 • Övningsfrågor 46-48
 • Kontrollfrågor APV steg 1.2
 • Mer arbete på väg
 • Övningsfrågor 49-55
 • Andra viktiga vägmärken
 • Övningsfrågor 56-67
 • Krocktest trafikbuffert
 • Kontrollfrågor APV 1.3
 • Feedback
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år