Entreprenadjuridik GrundPedagogiska webbutbildningar


Våra webbutbildningar är godkända precis som en traditionell kurs och bygger på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrifter och standarder. Utbildningarna följer alla krav och regler som myndigheter, arbetsmarknadsparter ställer.

Eftersom att vi är ackrediterade via ID06 så går dessa utbildningar att koppla mot ert unika ID06-kort.Om oss


Kravutbildningar.se drivs av LAVI gruppen AB som är ett lösningsorienterat utvecklingsföretag med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och kompetensproblematik. LAVI gruppen är idag en stor leverantör av uppdragsutbildningar till en bredd av branscher i Sverige och när det kommer till webbaserade och interaktiva utbildningar vill vi påstå att vi är den leverantör av uppdragsutbildning som kommit längst. På LAVI gruppens site, kravutbildningar.se, finns idag ett 20-tal webbaserade och interaktiva utbildningar för olika sektorer och branscher och årligen slussar vi ett 1000 tal personer genom våra utbildningar. Fördelen med denna typ av utbildning är att företag kan fortbilda sin personal på sina egna villkor och ofta till lägre priser, något LAVI gruppen anser skapar avgörande win-win situationer i ett samhälle med hög utvecklingstakt. 

 

LAVI gruppen AB är i dagsläget Sveriges mest anlitade uppdragsutbildare mot motor- och röjmotorsågsrelaterade utbildningar, en av landets främsta ESA-utbildare, en av få heltäckande utbildningsleverantörer till byggbranschen och i samarbete med ProMeister Solutions en ledande aktör vad kommer till utbildning kopplat till elektrifieringen av fordonsmarknaden.


Elektriskt Informerad Person
Betala med faktura eller kort


Kontakta oss


Utbildningsansvarig                                                                                                                                       Huvudkontoret                     

                                             

Josef Joneklav                                    
Mail: josef.joneklav@lavigruppen.se                                                                                                                  Mail: info@lavigruppen.se              

Direkt: 072 995 90 32                                                                                                                                               Direkt: 019-7601520