El / elektronik

EIP (Informerad person elfordon & Instruerad tekniker elfordon enligt branschstandard) (Polaris) (EIP-polaris)


Beskrivning
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som kan komma i kontakt med högvoltsfordon och utbildningen bör vara ett minimum för all obevakad personal som vistas i en lokal där högvoltsarbete kan pågå.

Kompetenskrav:
Ha kännedom om ett elfordons elektriska risker och hur dessa skall undvikas.

Syfte och mål:
Kursens syfte är att säkerställa att all personal i verkstaden vet vad denna får och inte får göra i samband med hantering av högvoltsfordon. Målet är att du som godkänd deltagare efter utbildningen kan hantera ett högvoltsfordon på ett sätt som minimerar risken för olyckor där högvoltssystem är inblandat. Denna kurs ligger till grund för vidareutbildning inom området högvolt.

Innehåll:
• Introduktion – Elektriskt informerad person
• Faran med högvolt
• Riskerna med hantering av högvoltsfordon och komponenter.
• Första hjälpen
• Identifikation av högvoltsfordon
• Agerande vid brand
• Slutprov

Efter godkänd utbildningen får du:
• Vistas i miljöer som hanterar högvoltsfordon
• Utföra service på högvoltsfordon såvida ingen servicepunkt rör högvoltssystemet.
• Byta komponenter såsom bromsdetaljer och inredningsdetaljer som inte drivs med eller kräver frånkoppling av högvoltssystemet.
• Glasarbete, så som rutinbyten och stenskott.
• Tvätta fordonet.
• Hantera ett oskadat högvoltsfordon i verkstaden.

Innehåll
 • Introduktion
 • Elektriskt Informerad Person?
 • Högvolt
 • Fortsättning Högvolt
 • Mer Högvolt
 • Faran med Högvolt
 • Första hjälpen Exempel
 • Identifikation
 • Brand
 • Slutprov
 • Feedback
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år