Transport & fordon

Körtillstånd för fordonslyft


Beskrivning
Denna kurs ges i nära samarbete mellan LAVI gruppen AB (ansvarig utbildningsanordnare) och ProMeister Academy (utbildningsgivare). Diplom vid godkänd utbildning utfärdas av LAVI gruppen AB.

Den här e-kursen går igenom lagar och regler som rör användandet av fordonslyftar, ett av kraven ifrån Arbetsmiljöverket är just att man, innan man använder en fordonslyft, känner till regler och bestämmelser. Ett annat krav är att varje medarbetare som ska använda en fordonslyft har ett körtillstånd utfärdat av den som är ansvarig för arbetsmiljön. Vad detta körtillstånd innehåller samt betyder ingår även det i den här kursen.

Kursens syfte och mål:
Kursens syfte och mål är att den som använder, eller har anställda som använder fordonslyftar, har en insikt i vilka regler som gäller och vad som krävs i form av körtillstånd för att nyttja fordonslyft.

Giltighet:
Vi rekommenderar att kunskapen uppdateras vart tredje år förutsatt att inte styrande lagar och regler ändras eller uppdateras.
Innehåll
  • Introduktion
  • Körtillstånd för fordonslyft
  • Feedback
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 3 år