Vård

Barn-HLR [Webb]


Beskrivning
Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp
Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Lärandemål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

identifiera ett hjärtstopp
larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
utföra HLR med god kvalitet
med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp

Innehåll
  • Hjärt- och kärlsystemet
  • Hjärtstopp hos barn
  • Kontrollera medvetande och andning. Larma 112
  • Bröstkompressioner och inblåsningar
  • Hjärt- och lungräddning junior
  • Hjärt- och lungräddning spädbarn
  • Feedback
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 1 år