Vård

Vuxen-HLR med hjärtstartare [Webb]


Beskrivning
Starta ett hjärta – rädda ett liv!
Denna utbildning riktar sig till alla som vill lära sig utföra HLR på en vuxen person.

Utbildningen ger förståelse för kedjan som räddar liv, det vill säga vilka åtgärder som måste utföras om en person drabbas av plötsligt och oväntat hjärtstopp.

Idag finns hjärtstartare utplacerade på många platser i samhället och det är av mycket stor vikt att så många som möjligt kan hantera dessa. Tiden från det inträffade hjärtstoppet tills patienten får en strömstöt från en hjärtstartare är ofta avgörande för om personen ska överleva. Tidig strömstöt räddar liv.

Utbildningen sker enligt riktlinjer från svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Efter godkänd kurs får alla deltagare ett kursintyg.

Mål för utbildningen

Utföra medvetandekontroll
Utföra andningskontroll
Larma 112
Bedöma om HLR är nödvändigt
Utföra HLR
Använda hjärtstartare

Innehåll
  • Hjärt- och kärlsystemet
  • Hjärt- och lungräddning utan hjärtstartare
  • Medvetande och andningskontroll. Larma 112
  • Ge bröstkompressioner och inblåsningar
  • Kontrollfrågor bröstkompressioner och inblåsningar
  • Anslut hjärtstartare
  • Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
  • Feedback
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 1 år