Transport & fordon

ADR 1.3 Repetition


Beskrivning
Alla personal som är sysselsatta eller delaktiga i en transport eller hantering av farliga ämnen skall vara utbildad enligt kapitel 1:3 i ADR-S. Utbildningens mål skall vara att ge personalen kännedom om och ge en trygghet i sin hantering av farliga ämnen. Om något händer så ska man veta vad som behöver göras för att minimera eller helt undvika skada på person eller miljö.

Krav på repetitionsutbildning
Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

Giltighet: 3 år. Bevis ska förvaras hos arbetsgivare i minst 5år.

Kurslängd: ca 2 timmar inkl. kontrollfrågor

ADR Utbildning riktar sig till:

• chaufförer som transporterar mindre mängder farligt gods
• övrig personal som kommer i kontakt med farligt gods, t ex kontor, lager- och terminalpersonal
Innehåll
  • Regelverk
  • Klassificering
  • Kontrollfrågor klassificering
  • Märkning
  • Kontrollfrågor märkning
  • Handlingar
  • Kontrollfrågor handlingar
  • Feedback
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 3 år