Bygg & Anläggning

Arbete på väg steg 2.1


Beskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig. Förare av TMA fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning
på skyddsklassade vägar on TEN-T vägar.

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).

Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.

Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

Certifikatet gäller i 3 år.

Utbildningen består av videogenomgångar och kontrollfrågor så att du på ett smidigt sätt kan hänga med på utbildningen.
Innehåll
  • Arbete på väg steg 2.1
  • Övningsfrågor 68-75.mp4
  • Övningsfråga 45
  • Kontrollfrågor APV 2.1
  • Feedback
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 48 månader