Bygg & Anläggning

Arbete på väg steg 1.1 & 1.2 | Grundutbildning fordonsförare


Beskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig.

Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 ligger till grund. De krav som anges i TRVK Apv TDOK 2012:86 enligt trafikverkets tekniska krav för arbete på väg ligger som grund för utbildningen.

Utbildningen består av videogenomgångar och kontrollfrågor så att du på ett smidigt sätt kan hänga med på utbildningen.

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

Plogar, saltar och sandar.
Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
Innehåll
 • Introduktion
 • Tre färger
 • Juridiktrappan
 • Organisation
 • Trafik beteende
 • Krocktest trafikbuffert
 • Personlig skyddsutrustning Exempel
 • Kontrollfrågor APV steg 1.1
 • Arbeta med väghållningsfordon
 • Grundläggande regler för fordon
 • Övningsfrågor 1-6
 • Olika typer av fordon
 • Övningsfrågor 7-12
 • När fordon hindrar trafik
 • Övningsfrågor 13-26
 • Utrustning för fordon
 • Övningsfrågor 27-29
 • Trafikolyckor vid vägarbeten
 • Övningsfrågor 30-32
 • Etablering av vägarbetsplats
 • Övningsfrågor 33-44
 • Trafikregler vid framförande av fordon
 • Övningsfråga 45
 • Lastsäkring för fordon
 • Övningsfrågor 46-48
 • Kontrollfrågor APV steg 1.2
 • Feedback
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år