Bygg & Anläggning

Arbete på väg steg 1.1 & 1.3 | Grundutbildning Vägarbetare


Beskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig.

Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 ligger till grund. De krav som anges i TRVK Apv TDOK 2012:86 enligt trafikverkets tekniska krav för arbete på väg ligger som grund för utbildningen.

Utbildningen består av videogenomgångar och kontrollfrågor så att du på ett smidigt sätt kan hänga med på utbildningen.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.

Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.
Exempel på vägarbeten är den som:

Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.
Innehåll
 • Introduktion
 • Tre färger
 • Juridiktrappan
 • Organisation
 • Trafik beteende
 • Krocktest trafikbuffert
 • Personlig skyddsutrustning Exempel
 • Kontrollfrågor APV steg 1.1
 • Arbeta med väghållningsfordon
 • Mer arbete på väg
 • Övningsfrågor 49-55
 • Andra viktiga vägmärken
 • Övningsfrågor 56-67
 • Krocktest trafikbuffert
 • Kontrollfrågor APV 1.3
 • Feedback
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år